Oferta szkoleniowa

OFERTA SZKOLENIOWA


Fundacja na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy oferuje Państwu cykl autorskich szkoleń, przygotowanych i prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Fundacja posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń przede wszystkim dla związków zawodowych i związków pracodawców. Każde szkolenie dostosowujemy do specyfiki i oczekiwań firmy zamawiającej.

Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny szkoleń:

PAKIET UNIWERSALNY
Rozwój umiejętności osobistych
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
 • Public relations
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna
 • Profesjonalna Asystentka/Sekretarka
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Profesjonalne negocjacje
Prawo
 • Prawo pracy
 • Emerytury i renty
 • Prawo cywilne
 • Prawo konsumenckie
 • dla Społecznych Inspektorów Pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prawne aspekty funkcjonowania partnerów społecznych w zakładzie pracy
 • Spory zbiorowe
Rachunkowość i finanse
 • Fundusz płac
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Księgowość w pigułce
Szkolenia komputerowe
 • Podstawy Obsługi Komputera
 • Tworzenie stron internetowych
 • Ochrona danych osobowych i informacji
PAKIET DODATKOWY DLA ZWIĄZKOWCÓW
 • ABC Związkowca
 • Promocja zakładowej organizacji związkowej i pozyskiwanie członków
 • Komisja rewizyjna
 • Rady pracowników

Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.