Aktualności

Album jubileuszowy

Opublikowano: czwartek, 19, kwiecień 2012 09:22
001

Album obrazuje ponad 100-letnią historię górnictwa i działalności górniczych związków zawodowych, które dały początek ZZG w Polsce. Na jego łamach możemy znaleźć mnóstwo zdjęć archiwalnych, które dotychczas były trudno dostępne.

Album można nabyć w siedzibie Fundacji Na Rzecz Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy. Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 404, tel.fax (32) 786 95 95, kom. 601 050 118.

Jubileuszowy znaczek

Opublikowano: niedziela, 29, styczeń 2012 19:47
001

 

Zapraszamy do nabywania Jubileuszowego znaczka w siedzibie Fundacji:

Katowice Plac Grunwaldzki 8-10/ 404

Jubileuszowa moneta

Opublikowano: niedziela, 29, styczeń 2012 19:35
001

Fundacja wydała nową monetę okolicznościową z okazji XX lecia odrodzonego ZZG w Polsce.

Jubileuszową monetę można nabyć w siedzibie fundacji w Katowicach. Zapraszamy !

Jeden procent dla fundacji

Opublikowano: niedziela, 29, styczeń 2012 19:05
001

W dniu 21 października 2011 roku Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Rok 2012 jest pierwszym rokiem, w którym zbiera 1% podatku.

W latach ubiegłych tj. 2009-2011 dzięki środkom uzyskanym od sponsorów zrealizowała takie cele jak:

* Dofinansowaliśmy Dom Dziecka w Libiążu.

* Sfinansowaliśmy zakupu lodówki dla pacjentów oddziału Detoksykacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia.

* Propagowaliśmy idę honorowego oddawania krwi – Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi w Libiążu.

* Wsparliśmy Szkołę Podstawową Nr 15 w Zabrzu w organizacji 13 Konkursu Piosenki Śląskiej. * Dofinansowaliśmy operacje, rehabilitacje i leczenie dzieci z rodzin ubogich. * Dofinansowaliśmy festyn mikołajkowy dla dzieci ze szkół podstawowych w Gliwicach. * Dofinansowaliśmy art. szkolnych dla dzieci z rodzin nisko uposażonych. * Sfinansowaliśmy zakup pomocy dydaktycznych. * Dofinansowaliśmy obiady dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Gliwicach. * Dofinansowaliśmy obchody Dnia Dziecka organizowane przez Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. * Dofinansowaliśmy obchody Dnia Dziecka dla podopiecznych * Świetlicy Profilaktyczno-Socjalnej – Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych. * Zorganizowaliśmy wycieczki do Ustronia, Dzierżna oraz zwiedzanie zabytkowej kopalni GUIDO dla dzieci ze szkoły specjalnej.


Przydatne linki

Linki do stron partnerskich a także do poszerzenia informacji o Fundacji i jej ofercie.